Aktuális információk

Jelentkezési felhívás

 

A földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2012-ben 25 091 970 forint uniós támogatást nyert a „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében. „A tanulás mesterfogásai” elnevezésű, TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0069 számú projektben négy kreatív területen valósulnak meg kompetenciafejlesztő foglalkozások, 24 hónapon keresztül a projekt megvalósítási időszakában 2012. 12. 01. és 2014. 07. 31. között.

 

A pályázatban meghatározott kreatív iparágak közül négy területen – a képzőművészet, kézművesség, előadóművészet és elektronikus sajtó – 10 kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat kerül megszervezésre szövő, fazekas, gitár, hangszeres népzene, festő, grafika, báb, elektronikus újságírás, rádiós újságíró és népi dramatikus játékok témakörökben a pályázati kiírásnak megfelelő ütemezésben. Az új tanulási formák bevezetésével szeretnénk megalapozni a gyermek és ifjú korosztály körében az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítását, a kreativitás, az önkifejezés kibontakoztatását.

A 2013/2014-es tanév második részében indulnak a bábjáték, grafika és elektronikus újságíró tehetséggondozó foglalkozások a Karácsony Sándor Közösségi Ház szervezésében.

A bábjáték foglalkozás egy csoportban indul 7 fő részére az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak. A foglalkozásokat Nagy Sándorné vezeti. A grafikai foglalkozás egy csoportban indul 7 fő részére középiskolás tanulóknak. A foglalkozásokat Bere Anna Mária tartja. Az elektronikus újságíró foglalkozások két csoportban (7 fő/csoport) indulnak, általános iskolás tanulók (alsó, felső tagozat egyaránt) részére. A foglalkozásokat Lukács Zsuzsanna és Balázsiné Bíró Valéria vezeti.

A foglalkozások a gyermekek és a pedagógus időbeosztásának megfelelően olyan szabad időpontokban kerülnek megrendezésre, melyek nem befolyásolják az iskolai és művészeti iskolai elfoglaltságaikat, így elsősorban szombati időpontokon valósulnak meg. A foglalkozások teljes időtartama 70 óra, rugalmas időbeosztásban. A részvétel minden jelentkezőnek térítésmentes a pályázatnak köszönhetően.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelentkezéseknél vegyék figyelembe azt, hogy melyik szakkörre milyen korosztály jelentkezhet! Amennyiben gyermekük valamelyik foglalkozásra jelentkezni szeretne a csatolt jelentkezési lapot töltsék ki és 2014. február 5-ig adják le a közművelődési irodában.

A foglalkozásokkal kapcsolatban bővebb információ a közművelődési irodában kérhető.

Balázsiné Bíró Valéria

projektmenedzser