A projektről

A földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 25 091 970 forint uniós támogatást nyert a „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében. „A tanulás mesterfogásai” elnevezésű, TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0069 számú projektben négy kreatív területen valósulnak meg kompetenciafejlesztő foglalkozások, 24 hónapon keresztül a projekt megvalósítási időszakában 2012. 12. 01. és 2014. 07. 31. között.

A pályázatban meghatározott kreatív iparágak közül négy területen – a képzőművészet, kézművesség, előadóművészet és elektronikus sajtó – 10 kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat kerül megszervezésre szövő, fazekas, gitár, hangszeres népzene, festő, grafika, báb, elektronikus újságírás, rádiós újságíró és népi dramatikus játékok témakörökben. Az új tanulási formák bevezetésével szeretnénk megalapozni a gyermek és ifjú korosztály körében az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítását, a kreativitás, az önkifejezés kibontakoztatását. Ezen kívül a hagyományápoláshoz kapcsolódó, az esélykülönbségek mérséklését elősegítő kulturális alkalmak szervezésével hozzájárulunk a kulturális vidékfejlesztéshez.
Az projekt során létrehozott a kreatív területekhez kapcsolódó alkotó közösségekben a résztvevőknek lehetőségük lesz az elméleti információgyűjtés mellett, helyi értéktartalmat hordozó termékek, produkciók előállítására, melyekkel közelebb kerülnek a hagyományaink megismeréséhez. A későbbiekben ezen ismeretekkel gazdagodva könnyebben lehetnek kézműves mesterségek színvonalas képviselői.
A kompetenciafejlesztés érdekében létrejövő tíz alkotó csoport, olyan alkotások, értékek előállítására is képes lesz, melyek egyszerre szolgálják majd a fiatalok, a jövő munkaerői helyi kötődésének kialakítását és a település népességmegtartó képességét elősegítendő új szolgáltatások bevezetését.
„A tanulás mesterfogásai” című projekt során a négy kreatív területen – képzőművészet, kézművesség, előadóművészt és elektronikus sajtó - 10 foglalkozás- sorozat, 377 foglalkozási órában kerül megvalósításra 105 gyermek közvetlen részvételével.


A projekt célcsoportja:

  • Földes közoktatási tanulói beleértve a település hátrányos helyzetű (roma és/vagy fogyatékkal élő) tanulóit
  • A programok potenciális résztvevői mellett a célcsoportot jelentik a település oktatási, közművelődési intézményei, szervezetei is.

A projektben megvalósuló szakmai tevékenységek:
Kézművesség: Szövő foglalkozás, Fazekas foglalkozás
Képzőművészet: Festő foglalkozás, Grafikai foglalkozás
Előadóművészet: Hangszeres népzenei foglalkozás, Gitár foglalkozás, Bábjáték foglalkozás, Népi dramatikus játékok foglalkozás
Elektronikus sajtó: Rádiós újságíró foglalkozás, Elektronikus újságíró foglalkozás