Aktuális információk

Sajtóközlemény 2. félév

A „Ki-ki világítson a maga helyén” című TÁMOP-3.2.3-12/1-2012-0009. számú projekt az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében valósul meg Földesen és hét együttműködő nevelési intézményben. A projekt 2012. október 1-jén kezdődött, jelenleg a második félévre tervezett tanórát segítő és azt kiegészítő szabadidős tevékenységek zajlanak.

A „Ki-ki világítson a maga helyén!” című projektben a gyermekek részére szervezett szabadidős foglalkozások az élethosszig tartó tanulás kibontakoztatásának elősegítése mellett a kulturális jártasság kialakulását is segítik. A Karácsony Sándor Közösségi Ház mellett hét nevelési-oktatási intézmény tanulói részesülhetnek azokból a szellemi javakból, melyek a projekt megvalósítási időszakában a pályázatnak köszönhetően megvalósulhatnak. 

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában április hónapban valósult meg 50 főrészvételével a Földes Napjához kapcsolódó Helytörténeti vetélkedősorozat, ahol Szuperdiák vetélkedőn mérhették össze tudásukat a nyolcadikos tanulók. A Falumérföld futás keretében az 1779 méteres táv lefutásával emlékeztek a diákok a település jeles eseményére. A Helytörténeti sétákon az alsós diákok Földes nevezetességeit keresték fel. 

A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodában Népmesei témanapok valósultak meg három alkalommal, alkalmaként 3 órában 50 óvodás közreműködésével. A népmese a gyermekek intellektuális és érzelmi fejlődését is segítő nevelési eszközök. Ezen eszközök felhasználásával 50 óvodás vehetett részt különböző népmesével kapcsolatos foglalkozásokon, többek között megtekinthettek egy mesét a Vojtina Bábszínház színészeinek előadásában.

A hajdúszoboszlói Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskolában a Magyar nyelvtan és helyesírás tehetséggondozás foglakozásain 8 tanuló kapcsolódhatott be a magyar nyelv rejtelmeinek megismerésébe. A Magyar Nyelv Múzeumában tett kirándulás is felejthetetlen élményekkel gazdagította a résztvevőket. 

A hajdúszoboszlói Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában a Megyei komplex versenyre készítették fel a 10 jelentkező diákot, akiknél a tantárgyi ismeretek mélyebb elsajátítása mellett az együttműködési képesség és a tolerancia is fejlődött. 

Önismereti- és társismereti témahét keretében 70 tanulónak lesz lehetősége a Balaton mellett táborozni. A témahét célja a gyermekek személyiségfejlődésének segítése, az együttélés íratlan szabályainak játékos és vidám gyakorlásával a gyermeki személyiség fejlesztése. A foglalkozások csodálatos környezetben valósulnak meg, így lehetőség lesz a helyszín nevezetességeinek megismerésére, kirándulásokra. Az együttműködő partnerek közül a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola, hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskola és a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közösen vesznek részt a témahéten 6 napon keresztül.

A Csányi Szent György Általános Iskolában folytatva a művészeti témájú foglalkozásokat kézműves hét kerül megvalósításra, ahol 50 diák ismerkedhet meg a különböző hagyományos és modern kézműves technikákkal. 

A „Ki-ki világítson a maga helyén!” című projekt második félévében 8 foglalkozássorozat, 209 foglalkozási órában kerül megvalósításra közel 238 földesi, hajdúszoboszlói, nagyhegyesi, hajdúszováti és csányi gyermek részvételével. 

Balázsiné Bíró Valéria projektmenedzser