Aktuális információk

Sajtóközlemény

Témahetek, tehetséggondozó foglalkozások az Európai Unió támogatásával

A „Ki-ki világítson a maga helyén” című TÁMOP-3.2.3-12/1-2012-0009. számú projekt az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében valósul meg Földesen és hét együttműködő nevelési intézményben. A projekt 2012. október 1-jén kezdődött, jelenleg a harmadik félévre tervezett tanórát segítő és azt kiegészítő szabadidős tevékenységek zajlanak.

A „Ki-ki világítson a maga helyén!” című projektben a gyermekek kulturális jártasságának kialakulását segítő szabadidős tevékenységek valósulnak meg témahetek, témanapok, tehetséggondozó foglalkozások formájában.

A projekt a pályázati kiírásnak megfelelően hét másik nevelési intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján valósul meg. A projekt ütemezése szerint minden együttműködő partner egy-egy foglalkozást valósít meg mindhárom félévben. A témahetekhez, témanapokhoz, foglalkozásokhoz kapcsolódóan kirándulások, művészeti előadások is megvalósulnak, melyek ugyancsak a résztvevők kulturális jártasságát erősítik.

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában október hónapban vette kezdetét a Népek kultúrája szakkör, melynek célja a kulturális sokszínűség megismertetése, a környező országok kulturális, történelmi, művészeti érdekességeinek megismerése. A heti szakkör hetente 2 órában valósul meg, összesen 15 alkalommal, 25 fő részvételével.

A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodában Művészeti témanapok valósulnak meg három alkalommal, alkalmaként 3 órában 50 óvodás közreműködésével. Célja az élményszerű ismeretek átadása a művészi fejlődés érdekében.

A hajdúszoboszlói Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskolában 8 diák kapcsolódik be a Természettudományos komplex tehetséggondozó foglalkozásokba. A hetente 2 órában megvalósuló szakkörön kísérletezésekkel, gyakorlati feladatok megoldásával a természetismereti tantárgyak órai anyagát mélyítik a résztvevők.

A hajdúszoboszlói Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában a Kaán Károly versenyre való felkészítés tehetséggondozó alkalmain 10 fő vesz részt. A foglalkozások célja a természet és a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a tanulók környezettudatos szemlélete, értékrendje.

A nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola Kémia tehetséggondozó foglalkozásain 8 diák mélyítheti a kémia tantárgyhoz kapcsolódó tanórai ismereteit kísérletezések sokaságának elvégzésével. A foglalkozások 15 alkalommal, alkalmanként 2 órában heti rendszerességgel valósulnak meg.

A hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolában tanuló diákok Helytörténeti vetélkedősorozat keretében ismerkedtek szűkebb hazájuk történetével, kultúrájával. A vetélkedősorozat 4 alkalommal 4 órában 80 fő közreműködésével valósult meg.

A Csányi Szent György Általános Iskolában 10 tanuló részvételével kézműves szakkör szerveződött, ahol heti rendszerességgel, 2 órában, 12 alkalommal kerül fejlesztésre a gyermekek kreativitása.

A „Ki-ki világítson a maga helyén!” című projekt harmadik félévében 7 foglalkozássorozat, 153 foglalkozási órában kerül megvalósításra közel 176 földesi, hajdúszoboszlói, nagyhegyesi, hajdúszováti és csányi gyermek részvételével. 

Balázsiné Bíró Valéria projektmenedzser