Aktuális információk

Sajtóközlemény 2014. március 24.

 

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL

 

A földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ hét együttműködő partnerével 23 245 491 forint uniós támogatást nyert a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében.  A „Ki-ki világítson a maga helyén!” elnevezésű, TÁMOP-3.2.13-01/1-2012-0009 számú projekt keretében a tanórát segítő és azt kiegészítő témanapok, témahetek, szakkörök, versenyek kerülnek megvalósításra, 18 hónapon keresztül a projekt megvalósítási időszakában 2012. 10. 01. és 2014. 03. 31. között.

A „Ki-ki világítson a maga helyén!” projektben olyan tanórát kiegészítő szabadidős tevékenységek valósultak meg, melyek a gyermekek kulturális jártasságának kialakulását segítették. Az iskolai oktatást kiegészítő foglalkozásokkal célunk az volt, hogy megalapozzuk a résztvevőkben az élethosszig tartó tanulás szükségességét, hangsúlyozzuk annak fontosságát.

A projekt a pályázati kiírásnak megfelelően hét másik nevelési intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján valósult meg. Így a Karácsony Sándor Közösségi Ház a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Földes Községi Napközi Otthonos Óvodával, a hajdúszoboszlói Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskolával és a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolával, a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolával, a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolával és a Csányi Szent György Általános Iskolával 18 hónapon keresztül dolgozott együtt a pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósításáért.

Az iskolai tantárgyak köré szervezett és az azt kiegészítő tehetséggondozás és rendhagyó tematikus órák mellett a résztvevők művészeti, helytörténeti és közösségformáló foglalkozásokon vettek részt. A művészeti jellegű foglalkozásokon zenei, színházi, múzeumi, kézműves, néptánc témákban az élményszerű ismeretszerzés érdekében interaktív formában tevékenykedtek a gyerekek. A helytörténeti programok hagyományaink továbbélését célozták és hozzájárultak ahhoz, hogy a diákok betekintést nyerjenek szűkebb környezetük történelmébe és múltjába. A közösségformáló témahéten a célcsoport személyiségfejlődésének segítése az együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlásával valósult meg.

A „Ki-ki világítson a maga helyén!” című projekt során 22 foglalkozássorozat, 506 foglalkozási órában került megvalósításra közel 650 földesi, hajdúszoboszlói, nagyhegyesi, hajdúszováti és csányi gyermek részvételével. 

A projektzáró konferenciájára 2014. március 24-én került sor Földesen a Karácsony Sándor Közösségi Házban, ahol számot adhatunk a projekt sikereiről, a megvalósítás során szerzett tapasztalatainkról. 

Balázsiné Bíró Valéria projektmenedzser