A projektről

A földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ hét együttműködő partnerével 23 245 491 forint uniós támogatást nyert a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében. A „Ki-ki világítson a maga helyén!” elnevezésű, TÁMOP-3.2.13-01/1-2012-0009 számú projekt keretében a tanórát segítő és azt kiegészítő témanapok, témahetek, szakkörök, versenyek kerülnek megvalósításra, 18 hónapon keresztül a projekt megvalósítási időszakában 2012. 10. 01. és 2014. 03. 31. között.

A „Ki-ki világítson a maga helyén!” projektsorán megvalósuló foglalkozások célja, hogy megalapozzák a gyerekek kulturális jártasságát. Az iskolai oktatás és a szabadidős tevékenységek egymásra építésével szeretné hozzásegíteni a célcsoport bekapcsolódását az élethosszig tartó tanulás folyamatába.
A projekt a pályázati kiírásnak megfelelően hét másik nevelési intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján kerül megvalósításra. Így a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Közművelődési Intézményegysége a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Művészetoktatási Intézményegységével, a Földes Községi Napközi Otthonos Óvodával, a hajdúszoboszlói Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskolával és a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolával, a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolával, a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolával és a Csányi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodások szerint valósítja meg a projektet.
Az iskolai tantárgyak köré szervezett és az azt kiegészítő tehetséggondozás és rendhagyó tematikus órák mellett a résztvevők művészeti, helytörténeti és közösségformáló foglalkozásokon vehetnek részt. A művészeti jellegű foglalkozásokon zenei, színházi, múzeumi témákban az élményszerű ismeretszerzés érdekében interaktív formában tevékenykednek a gyerekek. A helytörténeti programok hagyományaink továbbélését célozzák és hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok betekintést nyerjenek szűkebb környezetük történelmébe és múltjába. A közösségformáló témahét célja a célcsoport személyiségfejlődésének segítése az együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlásával.
A „Ki-ki világítson a maga helyén!” című projekt során 22 foglalkozássorozat, 506 foglalkozási órában kerül megvalósításra 630 gyermek részvételével.

A projekt célcsoportja: 

  • Földes, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes, Hajdúszovát és Csány közoktatási tanulói beleértve a települések hátrányos helyzetű (roma és/vagy fogyatékkal élő)
  • A programok potenciális résztvevői mellett a célcsoportot jelentik a településekoktatási, közművelődési intézményei, szervezetei is. 

A projektben megvalósuló szakmai tevékenységek: 

  • Heti szakkör: Népek kultúrája szakkör (Földes), Cuire versenyre való felkészítés (Hajdúszoboszló), Megyei komplex versenyre való felkészítés (Hajdúszoboszló), Kaán Károly versenyre való felkészítés (Hajdúszoboszló), Biológia – földrajz heti szakkör (Hajdúszoboszló), Néptánc heti szakkör (Csány), Kézműves szakkör (Csány)
  • Tehetséggondozás: Kisokosok matematikából (Hajdúszovát), Kémia tehetséggondozás (Nagyhegyes), Magyar nyelvtan és helyesírás tehetséggondozás (Hajdúszoboszló), Természettudományos komplex foglalkozás (Hajdúszoboszló)
  • Témanapok, témahetek: Tavaszi Témanap (Földes), Népmesei témanap (Földes), Művészeti témanap (Földes), Világnapok témanap (földes), Helytörténeti témanapok (Földes), Önismereti - társismereti témahét (Földes, Nagyhegyes, Hajdúszovát), Kézműves témahét (Csány)
  • Versenyek, vetélkedők: Helytörténeti vetélkedő (Nagyhegyes, Hajdúszovát)